Creeaza-ti contul

Înregistrează-te în MyPUPA pentru a obține reduceri speciale, creează un wishlist și cumpără online în mod simplu și rapid de pe site-ul nostru oficial.

Nu ești încă înregistrată?

Accesează profilul tău

Transport gratuit pentru comenzi începând de la 190 L

Transport gratuit
pentru comenzi începând de la 190 L

Lucrează cu noi

Dacă doriți să lucreze pentru PUPA Milano, vă rugăm să completați formularul de mai jos si trimite-ne CV-ul dumneavoastră.
În caz de interes veti fi contactat direct de către departamentul nostru de Resurse Umane.

Societatea Comercială Micys S.p.A. (‘’Micys’’ sau ‘’Operatorul de date’’), cu biroul înregistrat în Monza, Via Appiani 25 şi cu sediul central în Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, TVA IT02089840967, cod fiscal 0208984096, număr de înregistrare la Camera de Comerţ Monza şi Brianza No. 02089840967, având rolul de operator care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă informează că, în concordanţă cu prevederile articolului 12 “Informarea persoanei vizate" din “Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date” (“Legea 677/2001”), datele personale care provin din trimiterea CV-ului dumneavoastră către societatea noastră vor fi procesate în concordanţă cu legislaţia română referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi a politicii de prelucrare a datelor ale acestei pagini de internet. Utilizatorul este liber de a furniza datele sale personale conţinute în CV-ul trimis şi/sau completat în alte secţiuni ale paginii de internet (numită în continuare „Site”), iar furnizarea datelor aparţinând unor categorii speciale de date se efectuează în baza consimţământului său informat pentru activităţile de prelucrare solicitate. Aceste categorii speciale de date includ, de exemplu, date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi date cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, sau datele referitoare la fapte penale sau contravenţii sau la comiterea, ştiută sau doar suspectată, a unor infracţiuni, sau existenţa unor proceduri legale în desfăşurare. Trimiterea opţională, explicită şi voluntară a documentelor şi CV-urilor prin intermediul acestui Site, sau al secţiunilor relevante pentru comunicare sau înregistrare, presupune colectarea de date şi adrese necesare pentru a putea răspunde diferitelor cereri, precum şi colectarea oricărei alte informaţii personale incluse în comunicări cu acelaşi scop. Toate datele pot fi utilizate în scop de evaluare sau în scopul recrutării de personal de către persoanele împuternicite de către operatorul de date şi aparţinând departamentului de administraţie şi resurse umane sau departamentelor specifice unor anumite societăţi cărora le-a fost adresat CV-ul, sau, în cazul în care este necesar, de către persoana împuternicită de către operator numită în concordanţă cu prevederile Art. 19 din Legea 677/2001, pentru durata de timp necesară pentru activităţile numite mai sus, inclusiv prin metode electronice sau via internet. Persoana împuternicită de către operator este DS GROUP SA cu sediul înregistrat în Via Pompeo Mariani 4, 20128 Milano, în calitate de furnizor al serviciilor de management şi întreţinere a acestei pagini de internet.Lista actualizată privind persoanele împuternicite de către operator este disponibilă la o simplă cerere trimisă la adresa fizică a operatorului de date. Furnizarea datelor are caracter opţional, însă refuzarea poate conduce la imposibilitatea derulării activităţilor mai sus menţionate. Persoanele cărora le aparţin datele personale au dreptul de a obţine în orice moment confirmarea existenţei acestor date, de a cunoaşte conţinutul şi originea acestora, precum şi de a verifica exactitatealor conform prevederilor Art.13, alin (1) din Legea 677/2001, cu privire la dreptul de acces la date, sau de a cere integrarea, actualizarea sau corectarea lor conform prevederilor Art. 14, din legea mai sus menţionată, ce prevede dreptul de intervenţie asupra datelor.Potrivit prevederilor Art.14, persoana vizată are dreptul de a cere anularea, transformarea într-o formă anonimă sau blocarea oricăror date procesate ilegal şi de a se opune în orice caz, cu motive întemeiate, procesării. Cererile vor fi trimise la adresa fizică a operatorului de date.