TERMENI DE UTILIZARE

WWW.PUPAMILANO.RO

Aceşti “Termeni de utilizare” se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.pupa.it sau după caz www.pupamilano.ro (numit şi “Site-ul”/“Site-urile”) şi ai serviciilor oferite prin intermediul acestora de către Societatea Comercială Micys S.p.A. (“Micys’’ sau “Operator de date’’), cu biroul înregistrat în Monza, Via Appiani 25 şi cu sediul social în Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, TVA IT02089840967, cod fiscal 0208984096, având număr de înregistrare No.02089840967 la Camera de Comerţ Monza şi Brianza.

Acest Site permite utilizatorilor să profite de o varietate vastă de serviciilegate de îngrijire şi înfrumuseţare, precum şi de informaţii referitoare la produsele cosmetice, conţinut video despre produse, înregistrare pe Site şi pentru primirea regulată a buletinului informativ, accesarea conţinutului Site-ului, managementul relaţiei cu utilizatorul, trimiterea de CV-uri, a cererilor generale de informaţii, înregistrarea în comunitatea “MyPupa”, participarea la iniţiativele şi campaniile promoţionale precum carduri de fidelitate şi bonusuri/cupoane oferite clienţilor, utilizarea aplicaţiei “Pupa App”, disponibilă în Apple Store pentru iPhone şi iPad, şi alte aplicaţii “Pupa” create pentru diferite platforme (Facebook, Twitter, etc.)

Utilizatorul declară că acceptă aceşti “Termeni de utilizare” care guvernează accesul la/şi utilizarea acestui Site şi a conţinutului disponibil prin intermediul lui. De aceea, sugerăm utilizatorilor care nu intenţionează să accepte aceste condiţii, ce constituie un contract între utilizatori şi Micys, de natură a crea obligaţii şi drepturi pentru ambele părţi, de termenii detaliaţi mai jos, să nu utilizeze Site-ul.

1. ÎNREGISTRARE

Acest Site poate fi accesat în mod gratuit şi este pus la dispoziţia utilizatorului. Totuşi, pentru a accesa comunitatea site-ului, utilizatorul trebuie să se înregistreze, creând un cont şi completând un formular cu datele sale personale. Pentru a se înregistra, utilizatorul trebuie să ne transmită informaţii actuale, complete şi exacte, aşa cum se specifică în formularul online de înregistrare. Prin înregistrare, utilizatorul îşi dă acordul privind exactitatea si corectitudinea datelor în scopul prelucrării acestora, astfel cum este reglementată de către documentul “Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Alternativ, utilizatorul se poate înregistra cu ajutorul contului de Twitter, Facebook, Google+. Societatea comercială  Micys prelucrează datele utilizatorului de pe reţelele sociale, limitându-se la datele profilului său de bază, precum nume şi adresă de e-mail, şi doar pentru a asigura autentificarea utilizatorului.

Utilizatorul va actualiza datele sale atunci când este necesar.Utilizatorul se angajează, de asemenea, să păstreze cu grijă numele de utilizator şi parola prevăzute la momentul înregistrării şi declară că este conştient că trimiterea acestor date de autentificare unei terţe părţi şi/sau utilizarea lor de către o terţă parte nu este permisă şi poate rezulta în angajarea răspunderii sale prin utilizarea Site-ului într-o manieră neconformă cu Termenii de Utilizare.

Utilizatorul se angajează să informeze cu promptitudine societatea comercialăMicys în cazul utilizării neautorizate a contului său, sau în cazul oricărei alte încălcari a securităţii legate de acesta. Societatea comercială Micys nu va fi considerată responsabilă pentru nicio violare în care poate fi vorba despre utilizarea improprie a contului de către utilizator.

În cazul încălcării acestor Termeni de Utilizare, Micys poate, la exclusiva sa discreţie, anula contul utilizatorului, şterge sau edita orice conţinut sau acces conectat la contul respectiv şi poate executa orice altă acţiune pe care o va considera potrivită.

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

În afara de ceea ce este în mod explicit oferit spre utilizare prin intermediul acestor “Termeni de Utilizare”, şi cu excepţia informaţiilor disponibile public sau în urma autorizării, în scris, a societăţii comerciale Micys, utilizatorul nu are drepturi asupra niciunei licenţe şi niciunui transfer de proprietate intelectuală aparţinând societăţii  comerciale Micys. Este strict interzis utilizatorului (şi fără limitare), integral sau parţial, să reproducă, să copieze, să modifice,să publice,să transmită, să distribuie, să efectueze,să  prezinte, să descarce, să autorizeze,să adauge într-o bază de date, să utilizeze pentru a crea lucrări derivative sau inginerie inversă, să transmită sau să vândă orice constituie un drept de proprietate intelectuală, inclusiv dar nu limitat la informaţie, software, elemente ale Site-ului şi ale altor produse deţinute de societatea comercială Micys.

În afară de cazul in care este specificat altfel, toată informaţia conţinută pe Site, incluzând, dar nefiind limitată la imagini, ilustraţii, elemente grafice, fotografii, conţinut video, texte, iconiţe, desene, scrieri şi orice alt material publicat pe site cad sub incidenţa drepturilor de autor, mărcilor comerciale, logo-urilor sau altor drepturi ale proprietăţii intelectuale deţinute, controlate şi autorizate de societatea comercialăMicys sau în proprietatea respectivilor proprietari, care sunt protejate prin legislaţia drepturilor de autor.

Niciun text sau element grafic de pe Site nu poate fi reprodus sau transmis în orice formă sau prin orice modalităţi, electronice sau mecanice, incluzând fotocopierea, transmiterea prin fax, înregistrarea, readaptarea, stocarea sau recuperarea sistemelor de informaţii, fără permisiunea scrisă a proprietarului. Fiecare document publicat poate conţine alte informaţii de proprietate sau drepturi de autor referitoare la acel document.

Prin postarea oricărui material sau oricărei imagini prin intermediul Site-ului, utilizatorul îşi exprimă acordul ca acel material/imagine să fie postat, atestând că este proprietarul de drept al materialelor depuse şi că drepturile asupra acestora nu pot fi revendicate de nicio altă persoană sau entitate legală. Utilizatorul este responsabil pentru conţinutul şi pentru materialele publicate prin intermediul Site-ului; făcând acest conţinut disponibil pe Site, utilizatorul declară şi garantează că materialele nu violează “Termenii de Utilizare”.

3. LIMITĂRI DE UTILIZARE

Utilizatorul dispune de o licenţă ne-exclusivă pentru a afişa conţinutul Site-ului, dar doar şi exclusiv pe durata accesării. În afara de cazul în care se ia  o măsură necesară pentru revizia materialelor de pe Site, reproducerea electronică, adaptarea, distribuţia, performanţa sau afişajul sunt strict interzise.

Este interzisă utilizarea oricărui instrument automatic sau manual, dispozitiv, proces, software, program, algoritm, metodă sau procedură, fără a avea un caracter exhaustiv: “roboţi’’, “păianjeni’’ sau alte procedee similare cu funcţia de a interfera cu sau a impune o sarcină nerezonabilă oricărei operaţiuni a Site-ului.

Utilizatorul este autorizat doar să viziteze, să vadă şi să reţină o copie a paginilor/secţiunilor Site-ului pentru uzul său personal şi nu va duplica, descărca, publica, modifica sau distribui în orice fel conţinutul Site-ului în niciun scop comercial şi în niciun alt scop decât cel descris în “Termenii de Utilizare”. Utilizând Site-ul, utilizatorul îşi dă acordul să nu folosească deep-linking în niciun scop, în afara cazului în care Micys îi oferă autorizaţie specială pentru astfel de activităţi.

4. UTILIZARE NEAUTORIZATĂ

Site-ul nu poate fi utilizat în scopuri ilegale pentru acţiuni considerate drept obscene, abuzive, odioase, hărţuitoare, improprii sau discutabile, pentru a vinde sau oferi bunuri şi servicii, pentru a face sau depune chestionare, studii, concursuri şi scrisori în lanţ, sau pentru în orice alt scop interzis prin aceşti “Termeni de Utilizare”. Utilizatorul se declară de acord să nu posteze sau stocheze pe Site software, informaţii, date, baze de date, muzică, fişiere audio, video sau audio-video, fotografii, imagini, documente, texte, fişiere digitale sau orice alt material care ar putea viola drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, patentele, drepturile de publicitate sau informaţii confidenţiale protejabile) ale companiei Micys sau terţelor părţi. Utilizarea illegală sau neautorizată a Site-ului, incluzând dar nefiind limitată la activităţi de “framing” sau “linking” către site-uri neautorizate, precum şi utilizarea neautorizată a unui “robot”, “păianjen” sau a altui dispozitiv automatizat pe Site, va fi investigată şi supusă oricărei acţiuni legale pe care societatea comercială Micys o vede de cuviinţă, în instanţe civile sau penale.

Societatea comercialăMicys îşi va rezervă de asemenea dreptul de a închide accesul utilizatorului pe Site precum şi contul acestuia, fără notificare prealabilă, precum şi de a ştearge datele utilizatorului. Dacă Micys primeşte rapoarte ale unor posibile violări din partea Utilizatorului sau suspectează că utilizarea site-ului de către acesta încalcă “Termenii de Utilizare” şi, în special, drepturile proprietăţii intelectuale ale companiei Micys sau ale unor terţe părţi, sau alte legi aplicabile, va suspenda sau bloca contul utilizatorului, accesul acestuia la Site precum şi utilizarea Site-ului de către utilizator, din proprie iniţiativă, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Societatea comercială Micys nu va fi în niciun caz răspunzătoare faţă de utilizator şi faţă de terţi pentru blocarea contului utilizatorului şi pentru suspendarea/închiderea accesului la conţinutul Site-ului.

5. PUBLICAREA ŞI “LINKAREA” DE CONŢINUT

Societatea comercială Micys îşi rezervă dreptul de a refuza să posteze sau să şteargă orice conţinut alUtilizatorului sau sursă menţionată prin hyperlink care cuprinde sau se referă la oricare dintre următoarele elemente:

  • limbaj ofensator, nociv sau abuziv, incluzând dar nefiind limitat la: înjurături, blasfemii, obscenităţi, hărţuieli, lucruri profane, limbaj sexual explicit sau odios (ex: limbaj rasist/discriminator);
  • referinţe la activităţi ilegale sau împotriva legii, impunerea intenţionată de taxe suplimentare, reclame derutante sau încălcari ale dreptului la sănătate (ex: intoxicaţie alimentară, etc.);
  • mesaje ofensatoare faţă de alţi utilizatori;
  • conţinut care include atacuri la persoană sau descrie activităţi de hărţuire fizică şi/sau sexuală;
  • limbaj licenţios care încalcă standardele Site-ului, astfel cum sunt acestea definite în accepţiunea  societatăţii comerciale Micys;
  • conţinut pe care societatea comercială Micys îl consideră ilegal sau încălcând orice lege europeană, naţională sau locală sau drepturile oricărei alte persoane sau entităţi;
  • limbaj menit să intimideze alţi utilizatori (incluzând numele altor persoane) sau  folosirea de “Nume de Utilizator” sau semnături ofensatoare sau nepotrivite;
  • conţinutcriptat sau care conţine viruşi, trojani, viermi, aşa –zise ‘bombe cu explozie întârziată” sau alte programe menite să deterioreze, să interfereze în detrimentul sistemului, să intercepteze pe ascuns sau să exproprieze orice sistem, date sau informaţii personale.

6. LINKURI CĂTRE SITE-URI EXTERNE ( PĂRŢI TERŢE)

Unele link-uri către alte site-uri arătate pe Site oferă utilizatorului posibilitatea de a încheia navigarea pe Site şi de a se conecta la acele pagini de internet cu conţinutul terţelor părţi. Societatea comercială Micys găzduieşte astfel de link-uri doar pentru a facilita accesul către respectivii proprietari terţi, ceea ce însă nu implică în niciun caz faptul că Micys îşi dă acordul cu privire la  conţinutul pe care îl indică link-urile.

Utilizatorul ia la cunoştinţă că societatea comercială Micys:

(i) nu controlează, nu revizuieşte, nu verifică, nu încurajează sau acceptă responsabilitatea pentru orice material, conţinut, serviciu oferit de terţe părţi, inclusiv furnizorii şi sub-furnizorii respectivelor pagini de internet sau altor pagini conectate la acestea;

(ii) nu oferă niciun fel de garanţie şi nu este răspunzătoare cu privire la astfel de materiale, conţinut, servicii;

(iii) utilizatorul este unic responsabil cu privire la materialele, conţinutul şi serviciile la care are acces prin intermediul site-urilor terţelor părţi.

Dacă utilizatorul decide să utilizeze serviciile societăţii comerciale Micys pentru a distribui conţinut pe reţelele sociale prin intermediul Site-ului, acesta îşi asumă faptul că distribuirea conţinutului va fi procesată în concordanţă cu regulile de procesare ale datelor personale ale reţelei sociale respective.

7. ACURATEŢEA ŞI EXHAUSTIVITATEA INFORMAŢIILOR

Compania Micys nu este responsabilă pentru informaţiile conţinute de Site care sunt lipsite de acurateţe, integralitate sau care pot fi neactualizate. Informaţia conţinută pe Site este oferită doar drept informaţie generală şi nu va fi folosită fără consultarea prealabilă a unor surse primare, precise, complete şi actuale. Utilizatorul îşi asumă riscul personal în cazul în care se bazează pe informaţia conţinută pe Site.

8. SUSPENDAREA ŞI ÎNTRERUPEREA SERVICIILOR

Compania Micys îşi rezervă dreptul de a împiedica, a interzice sau a suspenda în orice moment şi fără notificare prealabilă accesul la Site şi la serviciile aferente.

Micys îşi rezervă dreptul de a suspenda sau întrerupe, în întregime sau parţial, accesul la Site din proprie iniţiativă, spre exemplu din motive tehnice de orice natură (ex: întreţinere), din motive legate de decizii de afaceri, pentru apariţiile unor circumstanţe imprevizibile sau de forţă majoră sau oricând utilizarea Site-ului de către un utilizator şi/sau conţinutul introdus de acesta ar putea afecta disponibilitatea Site-ului sau ar putea angaja oricare tip de răspundere al Micys sau a altor utilizatori şi/sau terţe părţi, sub orice formă sau contrar oricărei legi aplicabile.

Micys este de acord să anunţe utilizatorul înainte de a anula accesul acestuia la Site din motivele menţionate anterior, fără însă a garanta că va fi posibil să o facă de fiecare dată când întreruperea este necesară.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Utilizatorul înţelege că Site-ul şi toate conţinuturile, inclusiv serviciile oferite, sunt oferite “aşa cum se prezintă’’ şi cu “toate defectele’’. Societatea comercială Micys nu garantează că Site-ul este compatibil cu echipamentul Utilizatorului sau că acesta nu conţine erori, viruşi, viermi sau trojani. Societatea comercială Micys nu este responsabilă pentru orice posibilă deteriorare suferită de către utilizatori ca urmare a intervenţiei elementelor destructive, de tipul celor enumerate anterior.

Utilizatorul recunoaşte şi este de acord că societatea comercială Micys, angajaţii săi şi furnizorii săi nu sunt responsabili:

(i) pentru deteriorarea cauzată de neglijenţa societăţii comerciale Micys, a angajaţilor, a subcontractanţilor şi a furnizorilor săi sau pentru deteriorări derivate din Site, precum şi pentru pierderea de câştiguri, pierderi economice sau de orice altă natură, pentru deteriorări incidentale, consecvenţiale sau orice alte deteriorări parţiale sau totale, directe sau indirecte;

(ii) pentru defecţiuni în utilizarea materialelor sau serviciilor Site-ului cauzate de calculatorul sau echipamentul utilizatorului, inclusiv în cazul în care Micys a atenţionat expres şi specific de posibilitatea unor asemenea deteriorari.

Micys nu va fi responsabil în niciun fel pentru calitatea serviciilor de conectare pe care le foloseşte utilizatorul pentru a accesa reţeaua,  Site-ul şi respectiv a folosi serviciile disponibile. Micys nu îşi asumă responsabilitatea pentru disponibilitatea neîntreruptă a liniilor de transmisie de date pe care Utilizatorul le foloseşte pentru a accesa Site-ul.

Societatea comercială Micys va fi exonerată de responsabilitatea care rezultă din administrarea incorectă a Site-ului de către utilizator, care îşi dă acordul de a nu posta sau transmite prin intermediul Site-ului conţinut sau comunicări care sunt dăunătoare sau care încalcă orice drepturi ale terţelor părţi (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, de confidenţialitate sau de protecţie a datelor personale, precum şi orice alte drepturi ale oricărei terţe părţi).

10. COMPENSAREA DAUNELOR ŞI DESPĂGUBIRI

Prin utilizarea Site-ului, utilizatorul se declară de acord să despăgubească, apere şi exonereze societatea comercială Micys, agenţii, angajaţii şi directorii săi de şi împotriva oricăror revendicări, acţiuni, cereri, responsabilităţi, costuri şi cheltuieli, fără a se limita la acestea, onorariile rezonabile ale avocaţilor, rezultate din orice violare sau nerespectare a acestor “Termeni de Utilizare” sau a legii aplicabile, sau orice garanţie furnizată aici sau care reiese în orice alt fel din utilizarea Site-ului. Micys îşi rezervă dreptul de a-şi asuma controlul exclusiv al activităţilor de apărare pentru orice acţiune menită să obţină compensaţie din partea utilizatorului, şi, în cazul în care acest lucru se întâmplă, utilizatorul va fi obligat să coopereze cu Micys în întreprinderea oricăror remedii defensive disponibile.

11. MODIFICAREA, ÎNCHEIEREA, ÎNTRERUPEREA

Micys îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau încheia din proprie iniţiativă “Termenii de Utilizare”, Site-ul şi serviciile oferite sau conectate la acesta, şi/sau orice parte a acestora, şi/sau contul şi parola utilizatorului în orice moment şi din orice motiv, cu notificare rezonabilă. FolosireaSite-ului de către utilizator implică acordul acestuia faţă de conţinutul “Termenilor de Utilizare”, acord care va opera obligatoriu inclusiv cu referire la orice tip de modificări ale acestor Termeni. Dacă utilizatorul va decide în orice moment să nu accepte schimbarile, acesta va avea posibilitatea de a încheia imediat utilizarea Site-ului.

În cazul în care accesul pe Site este întrerupt de către utilizator, acesta va continua să respecte integral obligaţiile care reies din aceşti “Termeni de Utilizare” şi orice amendamente la aceştia, inclusiv garanţiile emise de utilizator, exonerările şi limitările de responsabilitate. Compania Micys nu va fi responsabilă faţă de utilizator sau oricare terţ pentru întreruperea oricărui tip de accesare de către utilizator. Utilizatorul poate alege să nu accepte “Termeniide Utilizare” în orice moment, prin încheierea utilizării Site-ului, cu excepţia celor specificate în paragraful anterior.

12. RAPORTAREA DE ÎNCĂLCĂRI

Orice abuz, folosire greşită, neautorizată sau contrară regulilor prevăzute de conţinutul legilor aplicabile şi/sau acestor “Termeni de Utilizare”, va fi raportată către societatea comercială Micys via e-mail: privacyromania@pupa.it. Utilizatorul va raporta de asemenea imediat către societatea comercială Micys folosirea neautorizată a contului său de către terţe părţi.

13. CONFIDENŢIALITATE ŞI COOKIES

Micys prelucrează datele personale furnizate de către utilizator pentru a livra serviciile necesare pentru operarea şi utilizarea Site-ului, în concordanţă cu legislaţia curentă cu privire la protecţia datelor personale, ce include legile specificate mai jos precum şi orice lege ce va intra in vigoare la o data succesivă (de exemplu, Regulamentul European pentru Protecţia Datelor Personale 2016/679:

  • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Legea nr. 278 din 15 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice informaţii referitoare la felul în care compania Micys colectează şi prelucrează datele personale, vă rugăm să citiţi “Politica de Confidenţialitate” disponibilă aici: Privacy Policy

14. DIVERSE

Aceşti Termeni de Utilizare, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi ale companiei Micys care derivă din ele, sunt guvernate de legea română. Toate disputele ce pot apărea între utilizator şi compania Micys vor fi supuse exclusivei jurisdicţii ale Tribunalului Bucureşti, exceptând cazul în care vor fi supuse oricărei alte jurisdicţii alocate şi aranjate de lege în favoarea utilizatorului.

În cazul anulării sau inopozabilității a oricărei prevederi a acestor Termeni de utilizare, fără a se limita, la condiții legale de garanție și limitările și/sau dispoziții le de mai sus, dispoziția consideratăneaplicabilă va fi înlocuită printr-o dispoziție aplicabilă care se potrivește cel mai bine cu “spiritul” dispoziției inițiale.

Executarea acestor “Termeni de Utilizare” de către societatea comercială Micys este supusă legilor şi procedurilor existente, şi nimic din ce este conţinut în aceşti “Termeni de Utilizare” nu va deroga de la obligaţia societăţii comerciale Micys de a se conforma cererilor şi cerinţelor care reies din aplicarea unor asemenea legi.