Politica de confidențialitate și politica de utilizare a cookie-urilor

Versiunea 1.0

Micys Company Spa, cu sediul social la/în 25, via Appiani, Monza, Italy (denumită în continuare "Pupa Milano”), se angajează să protejeze confidențialitatea online a utilizatorilor site-urilor sale web. Astfel, această politică de confidențialitate a fost redactată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679 (denumit în continuare "Regulament") pentru a vă permite să înțelegeți politica companiei Pupa Milano referitoare la confidențialitate în privința dumneavoastră, precum și modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră personale atunci când folosiți site-urile noastre (denumit în continuare, colectiv, "Site"). Această politică de confidențialitate vă va furniza, de asemenea, informații astfel încât să puteți să vă dați acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale într-o manieră explicită și informată, dacă este cazul.
Informațiile și datele pe care le puteți furniza sau care pot fi colectate în contextul utilizării de către dumneavoastră a serviciilor Pupa Milano - de exemplu, accesul la zonele rezervate de pe site etc. (denumite în continuare "Servicii") - vor fi utilizate de Pupa Milano în conformitate cu regulamentul. Acest lucru înseamnă, în special, că orice prelucrare a datelor personale efectuată de Aramex va respecta principiile legalității, corectitudinii, transparenței, limitării scopului, limitării stocării, minimizării datelor, acurateței, integrității și confidențialității.

1. Controlorul datelor

Controlorul datelor, în ceea ce privește toate operațiile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate pe site, este Pupa Milano, identificat la începutul acestei Politici de confidențialitate. Pentru orice informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Pupa Milano, inclusiv o listă a destinatarilor care procesează date cu caracter personal ai Pupa Mialno, vă rugăm să contactați: privacyRO@pupa.it
!! In conformitate cu prevederile art 2, lit c din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, pentru “prelucrările de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de operatori care nu sunt stabiliţi în România, prin utilizarea de mijloace de orice natură situate pe teritoriul României, cu excepţia cazului în care aceste mijloace nu sunt utilizate decât în scopul tranzitării pe teritoriul României a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrărilor respective, operatorul îşi va desemna un reprezentant care trebuie să fie o persoană stabilită în România.”

2. Datele personale prelucrate

Pe măsură ce utilizați site-ul web, vă informăm că Pupa Milano poate colecta și procesa informații legate de dumneavoastră ca persoană fizică și care permit să fiți identificat (fie direct, fie împreună cu informații suplimentare) sau care sunt legate de alte persoane ("Date Personale"), cum ar fi numele dumneavoastră, un număr de identificare, un ID online sau unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității dumneavoastră fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

a. Vizualizarea datelor

Funcționarea site-ului, așa cum este standard pentru orice site de pe Internet, implică utilizarea sistemelor informatice și a procedurilor software care colectează informații despre utilizatorii site-ului ca parte a operațiunilor de rutină. În timp ce Pupa Milano nu colectează aceste informații pentru a le conecta la anumiți utilizatori, este posibilă identificarea acelor utilizatori fie direct prin acele informații, fie prin utilizarea altor informații colectate - ca atare, aceste informații sunt, de asemenea, considerate date personale. Aceste informații includ mai mulți parametri referitori la sistemul dumneavoastră de operare și mediul IT, inclusiv adresa dumneavoastră de IP, locația (țara), numele domeniului computerului, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor pe care le solicitați pe site, timpul când au fost făcute solicitările, metoda utilizată pentru a trimite solicitări către server, dimensiunile fișierului obținut ca răspuns la o solicitare, codul numeric care indică starea răspunsului trimis de server (succes, eroare etc.) și așa mai departe. Aceste date sunt folosite exclusiv pentru a compila informații statistice anonime despre utilizarea site-ului, precum și pentru a asigura funcționarea corectă și identificarea oricăror defecțiuni și / sau abuzuri ale site-ului - datele sunt șterse imediat după procesare, cu excepția cazului în care trebuie să fie utilizate pentru identificarea părților responsabile în cazul comiterii unor infracțiuni cibernetice care afectează site-ul web sau terțe părți, caz în care informațiile privind contactele web pot fi păstrate atâta timp cât este necesar.

b. Categorii speciale de date cu caracter personal

În secțiunea "Lucrează cu noi" de pe site-ul web, vi se permite să trimiteți date cu caracter personal care pot intra sub incidența categoriei datelor cu caracter personal menționate la art 3 din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date adica orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Deși acest lucru nu trebuie să vă împiedice să vă trimiteți CV-ul pentru a solicita un loc de muncă prin intermediul site-ului, Pupa Milano vă cere să nu dezvăluiți astfel de tipuri de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care considerați că acest lucru este strict necesar. Într-adevăr, Pupa Milano vă reamintește că dacă divulgați astfel de categorii speciale de date cu caracter personal în absența unui consimțământ explicit pentru a le prelucra, Pupa Milano nu poate fi în niciun caz răspunzătoare și nu poate primi plângeri în această privință, deoarece într-un astfel de caz prelucrarea este permisă, fiind bazată pe faptul că v-ați dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru această prelucrare conform art 5 (1) din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001
În orice caz, Pupa Milano va sublinia importanța acordării consimțământului dumneavoastră explicit pentru a procesa acest tip de date personale, dacă vă decideți, totuși, să le împărtășiți. Rețineți că, în scopul selectării unui solicitant într-o anumită poziție, Pupa Milano poate decide să analizeze profilul său profesional din mijloacele de media sociale care se fac gratuit pe Internet (de exemplu, LinkedIn).

c. Date furnizate în mod voluntar de către persoana vizată

Atunci când utilizați unele dintre serviciile Site-ului (de exemplu, când participați la premiul pentru cea mai bună teză), aveți dreptul să trimiteți date personale referitoare la alte persoane. În orice situație în care decideți să distribuiți date personale legate de alte persoane prin intermediul site-ului, veți fi considerat un controlor de date independent în raport cu respectivele date cu caracter personal și trebuie să vă asumați toate obligațiile și responsabilitățile juridice inerente. Aceasta înseamnă, de asemenea, că trebuie să vă asigurați că aveți consimțământul acestor terțe părți pentru utilizarea datelor lor personale în acest mod, înainte de a le furniza către Pupa Milano sau că aveți alt temei juridic adecvat care să permită prelucrarea legală a acestor informații.
În acest scop, trebuie să puneți la adăpost pe deplin Pupa Milano împotriva oricărei plângeri, pretenții sau cereri de despăgubire pentru pagubele care ar putea apărea din prelucrarea acestor date personale, inițiate de terțe părți ale căror informații sunt prelucrate prin intermediul site-ului prin inițiativa dumneavoastră.

d. Social Log in

Este posibil să accesați site-ul și serviciile utilizând credențiale furnizate de o terță parte, cum ar fi Twitter, Facebook sau un serviciu similar ("logare socială"). În acest caz, ar trebui să verificați setările serviciului respectiv și să citiți cu atenție politicile furnizorului terț, deoarece acestea pot autoriza furnizorul terț să partajeze informațiile dvs. personale și să autorizeze Micys să colecteze informații precum contactele dvs., prietenii și alte date. Vom reține codul de identificare asociat cu contul dvs. la serviciul terț atunci când îl utilizați pentru a vă conecta la Pupa sau pentru a partaja conținut găzduit pe site; reținerea va avea loc atât timp cât este necesar pentru a furniza serviciile solicitate. Dacă vă creați un cont Pupa sau utilizați serviciile de pe site prin conectare, putem utiliza informațiile din contul dvs. pentru a vă completa profilul pe site. Puteți să vă actualizați sau să vă modificați profilul și informațiile de contact în orice moment prin intermediul log-in-ului social. De asemenea, este posibil să colectăm informații despre dvs. și despre utilizarea serviciilor noastre prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii similare implementate pe site, în condițiile explicate în paragraful următor. Compania poate prelucra informațiile dvs. de contact pentru a vă permite să accesați zona dvs. personală de pe Site și să utilizați serviciile disponibile prin intermediul acestuia. În cazul în care alegeți această opțiune, puteți accesa Zona personală utilizând doar datele dumneavoastră Google. Societatea subliniază că, în acest caz, singurele date care vor fi comunicate de Google vor fi numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail. Nicio altă dată referitoare la profilul dvs. social nu va fi transmisă Societății, care a implementat acest sistem exclusiv pentru a simplifica procesul de înregistrare.

e. Cookie-uri

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://www.pupamilano.ro/cookies.html

3. Scopul procesării

Pupa Milano intenționează să vă utilizeze datele personale, colectate prin intermediul site-ului web, în următoarele scopuri:
a. Pentru a furniza Servicii pe care le solicitați, cum ar fi:
i) acordarea accesului la zonele rezervate ale site-ului;
ii) abonarea la buletine informative;
b. Pentru a răspunde oricăror solicitări de asistență sau informații;
c. Să analizeze CV-urile transmise prin intermediul site-ului și să contacteze candidații care depun cereri;
d. Pentru respectarea legilor care impun Pupa Milano colectarea și / sau prelucrarea ulterioară a anumitor tipuri de date cu caracter personal.

4. Temeiul legal și caracterul obligatoriu / discreționar al prelucrării

Temeiul legal a Pupa Milano pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în conformitate cu scopurile identificate în secțiunea 3, constă în:

• Secțiunea 3 (a), 3 (b) și 3 (c): prelucrarea în aceste scopuri este necesară pentru furnizarea Serviciilor și, prin urmare, temeiul legal aplicabil îl reprezintă necesitatea procesării pentru îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră, precum și de a lua măsuri la solicitarea dumneavoastră înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră - Art. 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament. Nu este obligatoriu să dați către Pupa Milano datele dumneavoastră personale în aceste scopuri; însă, dacă nu o veți face, Pupa Milano nu va putea să vă furnizeze niciun serviciu și nici Pupa Milano nu va putea să răspundă la nicio solicitare sau să evalueze vreun CV pe care l-ați putea trimite.

• În mod specific, în ceea ce privește secțiunea 3 (c), în special în ceea ce privește analiza Pupa Milano a profilurilor profesionale din mass-media sociale pe care le faceți gratuit pe Internet, Pupa Milano se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament – respectiv, necesitatea prelucrării în scopul interesului legitim al Pupa Milano de a verifica dacă există riscuri legate de adecvarea candidatului pentru o anumită poziție disponibilă.

Secțiunea 3 (d): prelucrarea în acest scop este necesară pentru ca Pupa Milano să se conformeze obligațiilor sale legale și, prin urmare, temeiul juridic aplicabil îl reprezintă necesitatea procesării pentru respectarea obligațiilor legale ale controlorului de date - Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament. Când furnizați date cu caracter personal către Pupa Milano, Pupa Milano trebuie să le proceseze în conformitate cu legile aplicabile, care pot include păstrarea și raportarea datelor dumneavoastră personale autorităților oficiale pentru respectarea obligațiilor legale fiscale, vamale sau de altă natură.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale pot fi împărtășite, în scopurile enumerate în Art 7 alin. 2 din Legea Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 republicată unor persoane / entități diferite (denumite în continuare, colectiv, "Destinatari"):

• Entitățile care acționează în calitate de prelucrători de date în numele Pupa Milano, în special:
• Persoane, societăți sau firme profesionale care oferă pentru Pupa Milano sfaturi și consultanță în materie de contabilitate, aspecte administrative, juridice, fiscale, financiare și de colectare a datoriilor legate de furnizarea Serviciilor;
• Entități angajate în scopul furnizării de servicii (de exemplu, furnizori de servicii de găzduire sau furnizori de platforme de e-mail); și
• Persoane autorizate să efectueze întreținerea tehnică (inclusiv întreținerea echipamentelor de rețea și a rețelelor de comunicații electronice).
• Entitățile publice, organismele sau autoritățile cărora datele dumneavoastră personale le pot fi divulgate, în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu ordinele obligatorii ale acelor entități, organisme sau autorități;
• Persoanele autorizate de Pupa Milano să proceseze date personale necesare pentru desfășurarea activităților strict legate de furnizarea Serviciilor, care și-au asumat o obligație de confidențialitate sau fac obiectul unei obligații legale de confidențialitate (de exemplu, angajații Pupa Milano).

6. Transferuri de date cu caracter personal

Unele date personale sunt împărtășite cu parteneri care pot fi situați în afara Spațiului Economic European. Compania garantează că datele dumneavoastră personale sunt procesate de către acești parteneri în conformitate cu Regulamentul. Conform Regulamentului, aceste transferuri se pot baza pe o decizie de adecvare sau pe clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. Informații suplimentare sunt disponibile la Companie, la următoarea adresă: privacyRO@pupa.it.

7. Reținerea datelor cu caracter personal

Datele personale procesate în scopurile stabilite în Secțiunea 3 (a) și 3 (b) vor fi păstrate până la Pupa Milano pentru perioada considerată strict necesară pentru îndeplinirea acestor scopuri - în orice caz, dat fiind că aceste date cu caracter personal sunt procesate pentru furnizarea Servicii, Pupa Milano le va păstra atâta timp cât durează statutul de limitare a răspunderii legate de furnizarea Serviciilor (așa cum este stabilit de legea aplicabilă), pentru a-și proteja interesele.
Datele personale conținute în CV-urile transmise prin intermediul site-ului, așa cum se menționează în secțiunea 3 (c), vor fi păstrate atâta timp cât poziția pentru care a fost trimis CV-ul rămâne deschisă. În ceea ce privește aplicațiile spontane, aceste date personale pot fi păstrate timp de până la un an. Pupa Milano poate contacta candidații înainte de sfârșitul perioadelor menționate, pentru a solicita o prelungire a acestei perioade de păstrare.
Datele personale procesate în scopurile stabilite în secțiunea 3 (d) vor fi păstrate până de Pupa Milano pe perioada cerută de obligația legală specifică sau de legea aplicabilă. Pentru mai multe informații privind perioadele de păstrare a datelor personale ale Pupa Milano și criteriile adoptate pentru stabilirea acestor perioade, vă rugăm să contactați: privacyRO@pupa.it

8. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu articolul 14 și următoarele din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 republicată (dreptul de intervenţie asupra datelor) în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita de la operator, în orice moment, accesul la datele dumneavoastră personale, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale, precum și să vă opuneți prelucrării acestor date personale. De asemenea, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii mai sus amintite precum si notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit.a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Solicitările trebuie făcute în formă scrisă, datată şi semnată către operator, conform art. 14 din Legea Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În cerere puteți arăta dacă doriți ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea se va face numai personal.
Pupa Milano la: privacyRO@pupa.it.
În orice caz, vă rugăm să rețineți că în calitate de persoană vizată aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale efectuată prin intermediul acestui site web încalcă legea aplicabilă. Plângerea va fi înaintată către ANSPDCP după expirarea termenului de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator conform art 14.pct (3) din Legea Nr. 677 din 21 noiembrie 2001.