TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PRIVIND COMERȚUL ELECTRONIC ȘI UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Dacă vizitați website-ul sau cumpărați de la https://www.pupamilano.ro și din oricare aplicații web/mobile PUPA Milano, înseamnă că acceptați aceste condiții contractuale de vânzare. Prin urmare, vă recomandăm să le citiți cu atenție.

1. Condiții generale ale contractului

1.1 Termenii și condițiile generale de vânzare (denumiți în continuare "Termeni și condiții generale" sau "T&C") reglementează metodele și condițiile de vânzare a produselor ("Produse") de către MICYS COMPANY SpA (numită în continure "PUPA"), cu sediul social în Italia, Monza, Via Appiani nr. 25 și sediul general în Casatenovo (LC), Via De Gasperi nr. 22, VAT no. IT02089840967, Cod fiscal italian nr. 0208984096, nr.02089840967 în Registrul Societăților Comerciale Monza și Brianza, precum și condițiile de utilizare ale portalului de comerț electronic https://www.pupamilano.ro ("Website-ul"). Produsele achiziționate pe website sunt expediate direct de la Villa & Riva S.r.l. Via Massimo D'Antona 28, 23892, Cassago Brianza (LC - Italia) ("Transportator"). Aceste condiții de vânzare reglementează exclusiv oferta, expedierea și acceptarea comenzilor de cumpărare a produselor pe portal între utilizatorii webSsite-ului și MICYS.

1.2 Utilizarea procesului de vânzare la distanță, așa cum este descris în acest document T & C, este rezervată exclusiv consumatorilor, așa cum sunt definiți de OUG 21/1992 republicată privind protectia consumatorului, care în acest scop înseamnă persoana/persoanele fizică/e (denumită/e în continuare "Client" sau "Clienți") care acționează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale sau liberale. MICYS își rezervă dreptul de a nu procesa comenzi de la alți subiecți decât "consumatori".

1.3 Utilizarea website-ului presupune înregistrarea Clientului într-o zonă rezervată pentru acest scop în website. Pentru a se înregistra, Clientul va fi rugat să-și dea numele, prenumele, adresa de e-mail, precum și să își aleagă un nume de utilizator și o parolă, care îi vor permite accesul într-o zonă personală. Prin înregistrare, Clientul garantează că datele personale furnizate sunt corecte și adevărate. Prelucrarea de către vânzător a respectivelor date se află sub incidența Politicii de confidențialitate a website-ului. Clientul se angajează să își actualizeze cu promptitudine datele și să-și păstreze cu atenție numele de utilizator și parola pentru a accesa zona alocată clienților. De asemenea, Clientul declară că este conștient de faptul că divulgarea unor astfel de date de autentificare unor părți terțelor părți și / sau utilizarea acestora de către terți nu este permisă și că poate fi considerat răspunzător pentru utilizarea site-ului și acreditărilore care încalcă acești termeni și condiții.

1.4 MICYS poate modifica, fără notificare, aceste Condiții Generale. Modificările vor fi aplicabile începând de la data publicării lor pe website. Termenii și Condițiile Generale în vigoare la data încheierii contractului vor fi aplicate comenzilor înregistrate înainte de publicarea amendamentelor menționate anterior.

1.5 Articolul 8 din Termenii și Condițiile Generale (cu privire la dreptul de retragere) se aplică numai și exclusiv în cazul în care Clientul se califică drept "consumator", în conformitate cu articolul 2. pct 2 din OUG 21/1992 republicată, privind protectia consumatorului (“orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industrial sau de producţie, artizanale ori liberale").

1.6 MICYS și Clientul acceptă în mod explicit recunoașterea semnăturii electronice valide, furnizată la executarea contractului de vânzare, așa cum este prevăzuta în clauzele relevante stabilite în cadrul Termenilor și Condițiilor Generale, când Clientul selectează ce anume bifează și dă clic pe butonul "Trimite Comanda" de pe website, la sfârșitul achiziției. Se înțelege că “Termenii și Condițiile Generale”, publicați într-o secțiune vizibilă și accesibilă a paginii de pornire a website-ului, servesc, de asemenea, drept contract pentru utilizarea website-ului și sunt considerați acceptați în virtutea faptului că website-ul este utilizat.

2. Răspunderea limitată și licența pentru utilizarea website-ului

2.1 MICYS oferă acest website, așa cum este, atunci când acesta este disponibil. MICYS nu acordă garanții explicite sau implicite privind starea operațională a website-ului și / sau conținutul, materialele, informațiile sau produsele incluse pe website. În plus, accesul la website poate fi suspendat ocazional sau limitat temporar, pentru a permite lucrări de întreținere, reparații necesare sau actualizărie cu noi servicii și Produse. MICYS va încearca să limiteze frecvența și durata unor astfel de suspendări și / sau limitări.

2.2 În pofida verificărilor periodice ale website-ului, MICYS nu garantează că acest website, serverele sale sau e-mailurile nu conțin viruși sau alte elemente care sunt potențial periculoase pentru computerele utilizatorilor și / sau Clienților. Vizitând website-ul, Clientul acceptă faptul că îl folosește pe propriul său risc. În pofida verificărilor periodice ale conținutului website-urilori care au linkuri la website sau care pot fi accesate prin intermediul website-ului, MICYS nu își asumă nici o răspundere în ceea ce privește conținutul respectivelor website-uri.

2.3 MICYS nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele de orice fel care decurg din utilizarea acestui website.

2.4 4 MICYS acordă acces limitat și utilizarea personală a acestui website și nu va permite ca acesta să fie descărcat sau modificat, chiar și parțial, fără existența unui consimțământ scris explicit. Această licență nu include nici o utilizare a conținutului acestui website în scopuri comerciale; în mod specific, nu este posibil să fie folosite cataloagele noastre de produse, descrieri sau alte materiale. Este interzisă utilizarea informațiilor de pe acest website în beneficiul altor comercianți cu amănuntul; să se utilizeze sisteme de extragere a datelor, roboți sau software care permit descărcarea și / sau extragerea conținutului paginilor noastre. Este interzisă includerea paginilor noastre în cadre, astfel încât alte mărci comerciale să fie conectate la marca noastră proprie. Conținutul acestui website este publicat pentru unicul scop de achiziționare a Produselor prezentate de acesta.

3. Prețul, disponibilitatea și caracteristicile produsului

3.1 Cu excepția cazurilor în care se specifică altfel, prețul pentru fiecare Produs prezent pe website este exprimat în Euro, inclusiv TVA. Prețurile produselor care sunt uneori publicate pe website le anulează și înlocuiesc pe cele anterioare și sunt supuse disponibilității reale a Produselor.Orice ofertă sau condiție specială promovată de către vânzător este valabilă până la data indicată pe website sau în limita stocurilor existente; în fiecare caz, ele sunt supuse disponibilității reale pe care o are vânzătorul pentru fiecare Produs.

4. Proprietatea intelectuală și mărcile comerciale

4.1 Website-ul, precum și toate mărcile comerciale și mărcile distinctive pe care MICYS le utilizează pentru vânzarea produselor, sunt protejate în conformitate cu legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și mărcile comerciale. Orice fel de reproducere, divulgare, distribuire, publicare, modificare sau transformare, în orice formă și în orice scop, a conținutului, a mărcilor comerciale și a mărcilor distinctive utilizate de MICYS (de exemplu, lucrările, imaginile, fotografiile, desenele, videoclipurile, grafica, culorile, funcționalitatea și designul website-ului) este interzisă.

4.2 MICYS nu își asumă nicio responsabilitate pentru mărcile comerciale și alte mărci distinctive care apar pe Produsele aflate la vânzare pe website, pentru care Clientul nu obține niciun drept ca urmare a încheierii contractului de vânzare.

5. Confirmarea comenzilor. Livrarea produselor, întârzierile și riscurile de pierdere a Produselor

5.1 MICYS vinde și distribuie Produsele disponibile pe website doar pe teritoriul României. Produsul achiziționat, împreună cu documentația fiscală aferentă, vor fi livrate prin curier la adresa specificată de Client în momentul finalizării comenzii de achiziție online. Livrarea va avea loc în cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea Legea nr.449/2003 republicată privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.

5.2 MICYS își rezervă dreptul de a anula orice comandă care nu e demnă de încredere. Căsuțele poștale nu sunt considerate adrese valabile pentru livrare.

5.3 MICYS nu va fi răspunzătoare pentru nici o întârziere sau încălcare a obligațiilor prevăzute în prezentele Condiții Generale dacă întârzierea sau neexecutarea obligației derivă din evenimente fortuite sau cauze de forță majoră care nu pot fi atribuite companiei MICYS.

5.4 Părțile sunt de acord că un Client poate comanda și încheia o achiziție conform următoarelor proceduri:
- consultarea și verificarea caracteristicilor Produsului, așa cum este descris de website și în fișa produsului respectiv;
- selectarea produsului (produselor) și a cantității de achiziționat;
- introducerea tuturor produselor care vor fi achiziționate în coș (butonul "Adăugați în coș");
- înainte de a trece la transmiterea formularului de comandă prin activarea butonului "Confirmați comanda", Clientul este avertizat că prelucrarea comenzii implică obligația de a plăti prețul indicat; în plus, clientului i se solicită să citească acești Termeni și Condiții Generale de vânzare, inclusiv informațiile privind dreptul de retragere și politica de confidențialitate a firmei MICYS; clientului i se oferă un rezumat al principalelor caracteristici ale produsului comandat și ale prețului total al mărfurilor, inclusiv taxele, toate costurile suplimentare de expediere și orice alte costuri; precum și metodele de plată și de livrare;
- înainte de transmiterea comenzii, clientul este avertizat de posibilitatea efectuării oricărei modificări și / sau completări a datelor introduse și a comenzii propriu-zise; va fi posibil să se acceseze și prin secțiunea dedicată "Comenzile mele", în secțiunea MyPUPA;
- prin trimiterea formularului de comandă, Clientul confirmă faptul că este informat și acceptă acești Termeni și Condiții Generale de vânzare, inclusiv condițiile generale de utilizare a website-ului și Politica de confidențialitate;
- în cazul plății prin Paypal, prețul este plătit (în plus față de taxele specificate în formularul de comandă) în conformitate cu instrucțiunile și operațiunile prevăzute;
- după ce a trimis comanda de cumpărare, Clientul primește prin e-mail (la adresa indicată) bonul pentru comanda de cumpărare. Bonul conține condițiile generale de vânzare, în format PDF, precum și informații despre dreptul de retragere și toate celelalte informatii deja cuprinse în rezumatul termenilor și condițiilor comerciale afișate înainte de a începe achiziția;
- achitarea prețului (în plus față de tarifele specificate în comandă), urmând instrucțiunile primite.


5.5 Dacă nu se aduce atingere termenului de treizeci de zile de la primirea comenzii, termenul stabilit de livrare este considerat orientativ. Nu este asigurată o notificare prealabilă prin telefon de la transportator către Client. În cazul absenței clientului, se prevede încă o încercare de livrare sau contactarea telefonică a Clientului de către transportator, pentru a asigura redirecționarea în următoarele 24 de ore. În cazul în care și noua livrare este negativă, transportatorul va încerca să contacteze clientul pentru a defini și eventual rezolva cauzele eșecului livrării. În cazul unui rezultat negativ definitiv, comanda va fi considerată anulată din cauza imposibilității efectuării livrării. MICYS va informa Clientul prin e-mail cu privire la anulare. Suma deja plătită de Client va fi returnată.

5.6 Contractul este încheiat în momentul în care MICYS primește plata pentru Produse sau notificarea de la intermediarul financiar privind aranjamentul corect de plată în favoarea sa, realizat de către Client.
5.7 MICYS începe executarea contractului când primește prețurile Produselor, informând Clientul în momentul cînd livrează Produsele.

6. Plata

6.1 Fiecare plată efectuată de Client se poate face prin PayPal.

6.2 Clientul va plăti prețul în conformitate cu instrucțiunile primite de la intermediarul financiar menționat anterior și cuprins în bonul comenzii. Nu se pot acorda Clientului amânări de plată. În cazul în care plata nu se realizează cu succes, MICYS nu va livra Produsele.

6.3 MICYS va avea dreptul să suspende livrările Produselor, în orice caz, chiar și în caz de încălcare parțială de către Client, a termenelor de plată convenite, fără a avea răspundere pentru vreun fel de daune.

6.4 Documentația fiscală referitoare la produsele comandate va fi emisă de MICYS în momentul livrării Produselor către client.

7. Garanții și returnări

7.1 Produsele sunt acoperite de garanția legală pentru defectele de conformitate menționate în articolul 5, pct. 2 din Legea nr.449/2003 republicată privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.
(2).Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă
(a) corespund descrierii făcute de vânzator şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model
b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consummator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare –cumpărare
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip
d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzator, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului
(3) Nu se consideră a fi lipsă de conformitate, potrivit prevederilor art 6 din Legea nr.449/2003 republicată privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, dacă în momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea în mod rezonabil să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.
(4) Vânzătorul nu este răspunzător de declarațiile publice prevăzute la art. 5 alin (2) lit d) în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că:
a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile în cauză;
b) până la momentul încheierii contractului, declarația a fost corectată corespunzător astfel încât să poată fi cunoscută consumatorului;
c) decizia de a cumpăra bunurile produsul nu putea fi influenţată de declarațiile publice în cauză
(5) În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr 449/2003 republicată privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor,dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de către vânzător sau pe răspunderea sa. Prevederile alin.1 se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta, iar instalarea incorectă este datorată unei deficienţe în instrucţiunile de instalare".

7.2 Garanțiile convenționale suplimentare ale producătorului sunt furnizate după cum este descris în documentația inclusă în ambalajul Produsului sau așa cum este indicat pe Website.

7.3 Garanția legală în favoarea consumatorului Client acoperă defectele de conformitate existente la momentul livrării Produsului sau care au avut loc în termen de doi ani de la livrarea acestuia. Lipsa de conformitate trebuie comunicată, sub sancțiunea decăderii, în termen de două luni pornind de la data la care clientul a descoperit defectul. Acțiunea care vizează impunerea neconformității este prescrisă, în orice caz, în termen de doi ani de luni de la livrarea Produsului. În caz de neconformitate Clientul are dreptul sa i se aduca, fără plată, prin reparație sau înlocuire in functie de opţiunea consumatorului conform art.11 din Legea nr 449/2003 sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori rezolutiunea contractului privind acele produse, în conditiile art 13 şi 14 din Legea nr 449/2003 . În termen de două luni de la descoperirea defectului și, în orice caz, în cel mult douăzeci şi patru de luni de la primirea Produselor, Clientul va trimite o comunicare specifică, folosind formularul de contact disponibil la https://www.pupamilano.ro/contactus și selectând opțiunea "Doresc să returnez un produs cumpărat online". După primirea comunicării, MICYS va contacta Clientul pentru a-i comunica metodele de returnare a produsului și toate instrucțiunile necesare. MICYS sau partenerul său comercial va trimite un transportator pentru a prelua Produsul, fără să perceapă Clientului costuri suplimentare. Produsul va fi returnat de către Client, dacă este posibil în ambalajul original, complet în toate părțile și cu bonul de cumpărare emis de MICYS. După ce Produsul returnat de Client a fost verificat, MICYS îl va înlocui sau îl va repara și va expedia Produsul, fără a aduce atingere prevederilor art. 11 din Legea nr 449/2003. În cazul în care, în urma intervenției MICYS, se constată că defectul raportat nu include o conformitate așa cum este prevăzută în art.14 din Legea nr.449/2003, în sensul în care consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră. Clientul va fi taxat pentru orice costuri de verificare și restaurare, precum și pentru costurile de transport, dacă acestea au fost suportate de MICYS.

8. Dreptului de retragere

8.1 În conformitate cu dispoziţiile Ordonantei de Urgenţă nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul, în calitate de "consumator", are dreptul de a se retrage din procesul de cumpărare fără nici o penalizare și fără a specifica motivul
Exercitarea dreptului de retragere se realizează astfel
(1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:
a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în anexa B;
b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.
În scopul exercitării valabile a dreptului de retragere, Consumatorul trebuie să respecte următoarele condiții și proceduri: - să trimită o comunicare prin intermediul formularului on-line corespunzător, care este disponibil la https://www.pupamilano.ro/contactus selectând opțiunea "Doresc să returnez un produs cumpărat online", care va fi pusă în practică în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea Produselor achiziționate, eventual folosind formularul ”Model de retragere” din Anexa B din OUG nr. 34 /2014, de mai jos:
B. Model de formular de retragere
În temeiul art 11 din OUG 34/2014 se va trimite înapoi prezentul formular completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.
- Către (aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului)
- Vă informez/Vă informăm*( prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse*)/prestarea următoarelor servicii*)
- Comandate la data*(primite la data*)
- Numele consumatorului (consumatorilor)
- Adresa consumatorului (consumatorilor)
- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
- Data (*) Se elimină textul ";
- Returnarea Produselor care fac obiectul retragerii va fi efectuată, pe cheltuiala clientului, prin intermediul Transportatorului ales de acesta, direct la sediul MICYS (PUPA, c/o Arvato Services Italia s.r.l. - Via Pietro Nenni 51/B - 24050 Calcinate, BG, Italy) fără întârzieri nejustificate și în orice caz, în termen de 14 zile de la comunicarea retragerii către transportator. MICYS nu va accepta niciodată plata in numerar la livrare;
- retragerea se poate aplica și produselor unice care fac obiectul unui singur contract de vânzare, cu condiția ca și Clientul să nu poată exercita retragerea limitată la o parte din produsul unic achiziționat;
- toate Produsele pentru care Clientul a exercitat dreptul de retragere trebuie să fie complete și în ambalajul original, să fie complete sub toate aspectele, inclusiv materialele de ambalare, sigiliile aplicate, precum și orice documentație auxiliară, cum ar fi referințele de comandă, documente de transport și așa mai departe.

8.2 Dupa ce integritatea Produsului returnat a fost verificată, MICYS va rambursa Clientului suma plătită pentru Produsele care fac obiectul retragerii în termen de 14 zile de la data comunicării retragerii din contract. Rambursarea se va face folosind aceeași metodă de plată utilizată de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care utilizatorul a convenit în mod expres altfel.

8.3 Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în ceea ce privește produsele audiovizuale sau software-ul electronic sigilat (inclusiv cele atașate la hardware) deja deschise, precum și la produsele furnizate la comandă, personalizate evident sau care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care sunt expuse la degradare sau expirare rapidă.

8.4 Dreptul de retragere expiră în cazul lipsei unei integrități substanțiale a bunurilor returnate și, de exemplu, în cazul:
i) lipsei ambalajului exterior și / sau a ambalajului interior original;
ii) absenței elementelor funcționale ale Produsului (accesorii, cabluri, manuale, piese etc.);
iii) deteriorării produsului din alte cauze decât transportul;
iv) stării anormale de conservare.
8.5 În cazul pierderii dreptului de retragere și în orice caz, în situația în care Clientul încalcă, integral sau parțial, dispozițiile cu privire la dreptul de retragere, așa cum este indicat în Termenii și Condițiile Generale, contractul de vânzare, conform T&C generale, va rămâne valabil și efectiv, iar MICYS va returna Clientului Produsele returnate în mod necuvenit, iar acesta va plăti costurile de expediere..

9. Anularea comenzilor

9.1 Comanda de achiziție nu poate fi modificată. Aceasta poate fi anulată în totalitate dacă în momentul cererii de modificare sau anulare expedierea produsului se afla încă în faza de pregătire și în orice caz, dacă suma nu a fost încasată deja; în acest caz, clientul nu va plăti nimic. Puteți contacta MICYS utilizând formularul disponibil la https://www.pupamilano.ro

9.2 În cazul în care în momentul solicitării de anulare a comenzii de cumpărare Produsul este deja încredințat Transportatorului sau, în orice caz, suma a fost deja încasată, Clientul își poate exercita dreptul de retragere în temeiul și pentru efectele anterioare articolului 8 din Termenii și Condițiile Generale.

10. Răspunderea terților

10.1 MICYS nu este responsabilă pentru acțiunile terților care, în calitate de auxiliari independenți, sunt implicați în gestionarea sau executarea operațiunilor de plată și în orice altă operațiune legată de executarea contractelor încheiate prin intermediul website-ului.

11. Reclamații

11.1 Pentru orice reclamație, Clientul poate completa și trimite formularul online disponibil la https://www.pupamilano.ro/contactus.

12. Legislația aplicabilă

12.1 Acești Termeni și Condiții Generale și utilizarea website-ului se află sub incidența prevederilor Codului Comercial i ale Noului Cod de procedura Civila, excluzând în mod expres prevederile Convenției de la Viena din 1980 privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor.

13. Jurisdicția

13.1 Dispozițiile cuprinse în T&C, precum și orice diferend care decurge din acestea, vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu dispozitiile Codului Civil Român. Competența va reveni conform preverilor art. 113. Pct 8 din NCPC. Instanţei de la domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor.
13.2 Pentru orice litigiu dintre Client, în conformitate cu Noul Cod de Procedura Civilă și MICYS, competența revine Judecatoriei/Tribunalului( functie de valoarea litigiului) în a cărei circumscripție Clientul are sediul sau domiciliul. În toate celelalte cazuri, instanţa în a cărei raza teritorială îşi are sediul MICYS are jurisdicție exclusivă.

14. Prelucrarea datelor cu caracter personal

14.1 MICYS procesează datele personale ale Clientului pentru a efectua vânzarea Produselor și pentru a opera serviciile necesare utilizării website-ului, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal). Pentru orice informații cu privire la mijloacele pe care MICYS le utilizează pentru colectarea și prelucrarea datelor personale, Clientul poate consulta Politica de confidențialitate a website-ului, disponibilă la următoarea adresă: https://www.pupamilano.ro/privacy-policy.html.

15. Dispoziții finale

15.1 Dispozițiile stabilite în Termenii și Condițiile Generale se aplică în limitele legislației naționale privind protecția consumatorilor.

15.2 Simpla toleranță sau lipsa contestării, de către MICYS, a nerespectării de către Client a prevederilor Termenilor și Condițiilor Generale nu poate fi interpretată ca o acceptare tacită a unei astfel de nerespectări, nici ca o dorință de a modifica prevederile convenite între părți.

15.3 În cazul în care una sau mai multe clauze ale acestor Termeni și Condiții Generale vor deveni parțial sau total nule sau neavenite, acest fapt nu implică anularea celorlalte, care vor fi considerate valabile între părți.

15.4 Pentru orice alte aspecte pentru care nu există o prevedere explicită în acești Termeni și Condiții Generale, se va face referire la legile actuale în vigoare la momentul executării contractelor individuale de vânzare, în cazul în care acestea sunt compatibile.